• Slovenščina
 • English
 • Blog

  Novice in zapisi

  Prodaja in servis elektromotorjev (osnovne informacije o elektromotorjih)

  Kaj je elektromotor?

  Elektromotor je stroj, ki z električno energijo proizvaja mehansko. Uporablja se za pogon različnih strojev, vlakov, tramvajev in naprav. Njegovo gibanje povzročajo magnetna polja (razen pri elektrostatičnih motorjih).

  Faraday je že leta 1821 pokazal načelo pretvorbe električne energije v mehansko s pomočjo elektromagnetnih polj.

  V grobem se elektromotorji delijo na:

  – motorje na enosmerni tok (DC elektromotorji)
  – motorje na izmenični tok (AC alektromotorji)

  Elektromotorji na enosmerni tok

  Elektromotorji na enosmerni tok so namenjeni priključitvi na vir enosmerne napetosti. Ta vrsta motorjev se je pojavila že v 19. stoletju in se pojavlja še danes.

  Glavni sestavni deli takih motorjev so:

  stator (nepomični del motorja)
  rotor (vrteči se del)
  komutator, ki je del rotorja in predstavlja mehanski usmernik.
  Ščetke oz. krtačke, ki se dotikajo komutatorja in služijo prevajanju toka.

  Elektromotorji na izmenični tok

  stator-rotor

  Motorji na izmenični tok so namenjeni priključitvi na vir izmenične napetosti. Ti motorji so se pojavili po odkritju vrtilnega magnetnega polja (Nikola Tesla, 1882) in danes predstavljajo pomemben delež električnih motorjev. Motorji na izmenični tok imaja dva glavna sestavna dela: stator in rotor. Na stator je nameščeno večfazno (navadno trifazno) navitje. Zaradi krajevnega premika faznih navitij in faznega premika faznih napetosti nastane vrtilno magnetno polje, katerega amplituda je konstantna. Slednji ustvarja elektromagnetni navor, ki vrti rotor. Vrtilno hitrost teh motorjev pogojuje električno omrežje, na katerega so priključeni.

  Motorji na izmenični tok se delijo glede na vrtilno hitrost rotorja:
  Sinhronski motorji (rotor se vrti z enako vrtilno hitrostjo, kot vrtilno magnetno polje.)
  Asinhronski motorji (rotor se vrti nekoliko počasneje kot vrtilno magnetno polje. Rotor je lahko izveden s trifaznim navitjem in drsnimi obroči, kar omogoča tudi težje zagone z uporabo dodatnih uporov v rotorskem tokokrogu)

  Asinhronski motorji so danes uporabljeni za večino električnih pogonov. Pri njih vrtilna hitrost rotorja pada z obremenitvijo (mehka karakteristika).

  Glavne dejavnosti podjetja Elezas d.o.o. so:

  – prodaja elektromotorjev različnih blagovnih znamk in tipov
  – prodaja DC elektromotorjev
  – prodaja AC elektromotorjev
  – prodaja trifaznih elektromotorjev
  – prodaja enofaznih elektromotorjev
  – prodaja zavornih elektromotorjev
  – prodaja polžnih reduktorjev
  – prodaja zobniških reduktorjev
  – prodaja planetnih reduktorjev
  – prodaja trifaznih vibracijskih elektromotorjev v 2,4,6,8 polni izvedbi
  – prodaja enofaznih vibracijskih elektromotorjev v 2 polni izvedbi
  – prodaja enosmernih vibracijskih elektromotorjev
  – prodaja frekvenčnih regulatorjev
  – prodaja vibracijskih motorjev za beton
  – za ostalo ponudbo si oglejte naš prodajni program ali pa nas kontaktirajte za več informacij

  Poleg same prodaje elektromotorjev je naše podjetje Elezas d.o.o. specializirano tudi za servis vseh vrst elektromotorjev, reduktorjev in vibracijskih elektromotorjev.
  Ponujamo vam visoko kvalitetne produkte, individualen pristop in storitve po dostopnih cenah.

  .

  Share this story

  About the Author